Οι Άγιοι Θεόδωροι

Οι Άγιοι Θεόδωροι, που ευρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, είναι η πιο παλιά εκκλησία της Άνοιξης. Είναι δισυπόστατη εκκλησία, Τύρωνος και Στρατηλάτου και λέγεται πως πρωτοχτίστηκε επί τουρκοκρατίας. Πρέπει να ήταν χτισμένη πάνω σε παλιότερο οικοδόμημα ή σε κάποιο αρχαίο κτίσμα. Ο ένας Ναΐσκος ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, ενώ ο άλλος ήταν σχεδόν κατεστραμμένος.

Κατά το 1952 ο αείμνηστος ιερέας Παύλος Αμπαρτζίδης, έκτισε τον κατεστραμμένο Ναΐσκο, του οποίου η σκεπή ήταν ξύλινη και σκεπαζόταν από κεραμίδια, ενώ του παλιού η σκεπή ήταν όλη από πέτρα και σκεπαζόταν επίσης από κεραμίδια. Οι εικόνες, τα καντήλια και τα άλλα σκεύη ήταν απλά χωρίς ιδιαίτερη αξία.

Το 1958 ο τότε ιερέας π. Ιωακείμ Αμπαρτζίδης επισκεύασε την ξύλινη σκεπή, έχτισε κωδωνοστάσιο και περιέφραξε τον περιβάλλοντα χώρο.

Κατά τη διάρκεια των διάφορων σκαπτικών εργασιών στον περιβάλλοντα το Ναό χώρων βρέθηκαν ανθρώπινα οστά, ώστε είναι φυσικό να πιστεύεται πως υπήρχε εκεί παλιό νεκροταφείο.

Το 2007 ο ιερέας π. Χρήστος Φιφλής ανακαίνισε εκ του μηδενός το παρακκλήσιο και διαμόρφωσε και καθάρισε τον εξωτερικό προαύλιο χώρο.


Εκτύπωση   Email